"OLTINA" Spółka Cywilna

Barbara i Stanisław Pawlakowie

margaryny, tłuszcze cukiernicze, oleje jadalne

90-031 Łódź
ul. Tuwima 97
tel. (+48 42) 676-75-75
fax (+48 42) 676-74-74

e-mail: biuro@oltina.pl

Strona w budowie
Zapraszamy niebawem...